Opvoeden cq begeleiden

Het zou interessanter zijn om van kinderen te leren
in plaats van hen te leren hoe ze zich dienen te gedragen,
hoe ze moeten leven en functioneren.
U.G. Krishnamurti

Ik begeleid moeders/ouders, die behoefte hebben aan andere inzichten in het opvoeden/begeleiden van hun kinderen. Enerzijds door vanuit de chakrapsychologie te kijken naar wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een oorspronkelijk en evenwichtig mens.

Anderzijds kunnen we kijken naar je eigen verlangens en wensen en hoe die zich verhouden tot wat je kind nodig heeft. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het dragen van verantwoordelijkheid en het stellen van grenzen.

Ik heb een artikel geschreven over opvoeden in het licht van de chakra’s, op verzoek stuur ik je het toe.