Geboren worden en hechting

Je fysieke geboorte en het ontvangen worden door je moeder op deze aarde is van groot belang voor je ontwikkeling. Voor je emotionele, maar ook voor je lichamelijke ontwikkeling. Een liefdevolle beschikbare moeder, ook in de baarmoeder, borstvoeding, veel vastgehouden worden, nabijheid, koestering zijn van levensbelang voor een gezonde ontwikkeling van je neurale buissysteem en je organen. Een goede hechting met je moeder bepaalt of je je hier op aarde welkom en veilig kunt voelen.

Veel vrouwen voelen zich vaak onbewust niet veilig. En zijn daardoor mogelijk niet bewust aanwezig in hun lichaam en concreter in hun buik/bekken. In die plek van creatie, van leven geven, maar ook van emoties, die gevoeld willen worden. En dat kunnen er veel zijn en dat kan overweldigend zijn als je je niet veilig voelt. 

Je emoties niet (willen) voelen, maakt niet dat ze er niet zijn. Ze gaan onderhuids en beïnvloeden onbewust je leven. Piekeren, niet in het hier en nu kunnen zijn, angst voor de toekomst, moeite om jezelf te waarderen, niet goed voor jezelf kunnen zorgen. Slecht kunnen ontvangen: liefde, een partner, kinderen, vriendschappen. Maar ook een baan en een goed inkomen, een fijn huis waar je je thuis voelt. Ofwel je ruimte innemen en jezelf een fijn en vervullend leven gunnen en in staat zijn dit te creëren. 

In het algemeen zijn we ons niet zo bewust van de invloed van je geboorte op je leven. Terwijl de manier waarop je geboren wordt van belang  is voor je emotionele en fysieke ontwikkeling. Het maakt verschil of je na een makkelijke bevalling veilig in de armen van je moeder bij kon komen of dat je na een medische ingreep of keizersnede snel weggehaald en onderzocht moest worden. Of nog zwaarder nog een tijdje in een couveuse moest liggen. Die vroege imprint, nog voor er woorden zijn is heel wezenlijk en vaak traumatisch, maar wordt nog niet zo onderkend. 

We weten allemaal wel dat een goede hechting zorgt voor een gevoel van veiligheid, maar dat een onveilige hechting er zelfs voor kan zorgen dat je je fysiek minder goed ontwikkelt omdat je organen zich anders of minder goed ontwikkelen is niet algemeen bekend.

Als je geboorte en start op aarde niet smooth is verlopen ontwikkel je een aantal basisovertuigingen en patronen, die samenhangen met je eerste chakra’s. Zolang je je niet bewust bent van die basisovertuigingen, zoals bijvoorbeeld twijfelen aan je bestaansrecht, angst voor zichtbaarheid, jezelf een stem geven, gehoor geven aan jouw waarheid, moeite om jezelf op de aarde, in de stof neer te zetten, gevoelig voor toxische relaties, is de kans groot dat je deze overtuigingen in alle facetten manifesteert. Want dat is je trilling en vanuit daar laat je het Universum weten wat je verwacht en verdient.

Zelfs de energie tijdens je conceptie kan van invloed zijn, want in de periode van de conceptie tot je tweede levensjaar ontwikkelen de eerste twee chakra’s zich.

Het vertellen van je geboorteverhaal en daarin gehoord en erkend worden kan heel bevrijdend werken. Want hoe vaak denk je niet, dat is zo lang geleden, ben ik daar nu nog mee bezig? En het zelf gaan herkennen van de oorsprong van je angst, die maakt dat je je in bepaalde situaties overweldigend en een door angst verlamde baby voelt.

In een veilige setting teruggaan naar die momenten waarin het vroegkinderlijk trauma is ontstaan. We maken contact met je eigen baarmoeder, de baarmoeder van je moeder, je oma of nog verder terug. Dat maakt het mogelijk om te voelen hoe je je toen voelde. Die emoties echt durven voelen, er expressie aan geven is heel bevrijdend en helend.

Omdat we met het lichaam en energie werken ontdooit je hart en komt je door angst bevroren levensenergie weer vrij en ga je je herinneren wie je in oorsprong was en gaat ook je levensenergie en seksuele energie weer stromen en kun je je leven gaan vormgeven vanuit verlangen in plaats van vanuit overleven.

Ik luister graag naar je verhaal en onderzoek samen met jou of je aanwezig bent in je buik, wat je lichaam je te vertellen heeft en hoe en of ze dat prijs wil geven. En weer leren ontspannen en je herinneren wie je in essentie bent.  

Ik heb gemerkt dat het tijd vraagt om je verhaal te doen en samen de rust en het vertrouwen op te bouwen om met dit thema aan de slag te gaan. Daarom geef ik alleen nog maar lange sessies van zo’n 2 tot 3 uur of zo lang als nodig is.