zichtbaarheid

Ik volg mijn inspirator/mentor Leonie te Riet al bijna een jaar en ik leer zo veel van haar, dat is met geen pen te beschrijven. Wat een wijsheid, diepgang, spirituele inzichten en aardse nuchterheid. Ze stimuleert me om heel veel zichtbaar te zijn en laat nu juist dat mij met angst vervullen. Nou ja, gisteren vertelde ze dat ze tegenwoordig juist haar angst opzoekt om iets in beweging te zetten. Mmmm….in de beslotenheid van groepen voelt het veilig en plaats ik berichtjes. Zoals gisteravond in een mooie groep van een sister, die de laatste dagen haar reis beschrijft met alle ups en downs. Prachtig om mee te mogen kijken, te herkennen en iets bij te dragen aan die reis. Ik heb mezelf plechtig beloofd om mijn angst te overwinnen en te gaan delen. Dit is mijn eerste stap en er gaan er veel volgen.