Cognitieve coaching

Ondermijnende overtuigingen en patronen zijn ooit, in je jeugd, ontstaan als zinvolle zelfbescherming in situaties die te spannend of overweldigend waren. Maar in het hier en nu, als weerbare volwassene, is die bescherming niet meer nodig. Maar zolang die overtuigingen en patronen onbewust zijn, worden ze in stand gehouden door steeds weerkerende automatische gedachten. Die gedachten ontstaan onder invloed van je ego dat, onbewust, gericht is op pijn en lijden.

Het leren onderscheiden van emoties en gevoelens, die het gevolg zijn van de voortdurende stroom aan gedachten is een fundamenteel onderdeel van mijn begeleiding. Veel gedachten en overtuigingen zijn niet persoonlijk, maar worden (onbewust) van generatie op generatie overgedragen. Het bewust worden van dit “denken” en de invloed daarvan op je handelen kan een intens en confronterend, maar uiteindelijk bevrijdend proces zijn.

De chakrapsychologie is een belangrijke basis voor mijn begeleiding en hoe ik naar persoonlijke ontwikkeling kijk. De chakra’s staan voor levensthema’s en als een chakra uit balans is speelt dat thema een rol in je leven en kunnen we werken aan bewustwording daarvan. Waarmee we ook werken aan de manier waarop jij je leven onbewust vormgeeft en hoe je dit bewust zou kunnen maken en transformeren.

Het ontdekken en in kaart brengen van je mogelijkheden is een ander belangrijk onderdeel van mijn begeleiding. Het vraagt bewustwording en een cognitief besluit om je te richten op kwaliteiten en mogelijkheden, in plaats van op pijn en lijden, waardoor je creativiteit en levens- en seksuele energie vrij kan komen en paradoxaal genoeg innerlijke rust en vervulling kan ontstaan.